Elfelejtett jelszó | Regisztráció

Főoldal

Mit tegyek, ha megszereztem a szakmai képesítést és el szeretném kezdeni a természetgyógyászati szakmai tevékenység folytatását?Amennyiben a Országos Kórházi Főigazgatóság OKFŐ
(volt ÁEEK, ETI, GYEMSZI-EFF, ENKK) által kiadott természetgyógyászati szakmai végzettség megszerzését követően el akarjuk kezdeni a tevékenység végzését, az alábbi hivatalos papírok, engedélyek beszerzésére van szükség.

Az első lépés az alapnyilvántartási szám megszerzése, mert a működési nyilvántartásba kerülés, vagyis az egészségügyi szakdolgozói kártya igénylésénél a nyomtatványon fel kell tüntetni.

Az alapnyilvántartási szám:
Az egészségügyi szakképesítést szerzett személyek alapnyilvántartását az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Nyilvántartási Főosztálya vezeti.
Az egészségügyi szakképesítés megszerezését követően automatikusan bekerül az alapnyilvántartási rendszerbe az egészségügyi szakmai végzettséget szerzett személy.
Az alapnyilvántartásba vételhez az adatokat a szakmai vizsgát követő 1 hónapon belül a OKFŐ továbbítja az EEKH felé.

Azok az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek, akik az alapnyilvántartásban nem szerepelnek, egyedi kérelemmel fordulhatnak a Hivatalhoz, amely kérelemhez mellékelni kell az egészségügyi szakképesítésükről szóló oklevél, bizonyítvány másolatát és a személyazonosító igazolvány másolatát. Ebben az esetben a Hivatal adategyeztetést végez az oklevelet, bizonyítványt kiállító intézménnyel vagy annak esetleges megszűnése esetén a jogutód intézménnyel.

Az alapnyilvántartásba vett személy neve, szakképesítése és alapnyilvántartási száma bárki számára megismerhető adat, amely megtekinthető a http://kereso.eekh.hu/oldalon, az egészségügyi szakdolgozók címszó alatti keresőben.

Mivel 2011. április 01-től kötelező a kamarai tagság minden egészségügyi szakdolgozónak, ezért a következő lépés, hogy bejelentkezünk a területileg illetékes Kamarába.

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara – MESZK:
A törvény értelmében a kötelező kamarai tagság azon személyekre vonatkozik, akik egészségügyi végzettséggel rendelkeznek, szerepelnek az alapnyilvántartásban, valamint egészségügyi tevékenységet végeznek. Mindhárom feltételnek együttesen kell meglennie ahhoz, hogy a kötelező tagság az adott személyre vonatkozzon.
A tagfelvételt minden leendő kamarai tag a honlapról letölthető vagy a területi szervezeteknél beszerezhető Tagfelvételi kérelem formanyomtatvánnyal kérheti.
További információ: www.meszk.hu

Korábban már szóba került az egészségügyi szakdolgozói kártya, amit a működési nyilvántartásba való bejegyzéssel tudunk megszerezni.
A működési nyilvántartási kártyát csak akkor tudjuk, illetve akkor érdemes kiváltani, ha ténylegesen elkezdünk dolgozni az adott szakterületen akár alkalmazottként, akár egyéni vagy társas vállalkozás, vagy egyéb működési formában.
Az egészségügyi szakdolgozói kártya kiváltásával kötelezettek leszünk a nemzeti erőforrás miniszter 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelete alapján az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló előírásoknak megfelelően az 5 évenkénti, rendelet szerinti kreditpontok gyűjtésére.

Működési nyilvántartásba kerülés, egészségügyi szakdolgozói kártya igénylése:
Az egészségügyi szakdolgozók működési nyilvántartását szintén az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal vezeti.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 110. §-ának (1)-(3) bekezdése alapján annak szükséges a működési nyilvántartásba regisztráltatnia magát, aki a szakmája szerinti egészségügyi tevékenységet önállóan kívánja gyakorolni, ugyanis egészségügyi tevékenység önállóan vagy felügyelet mellett végezhető.
A felvétel egyik feltétele az egészségügyi szakképesítést szerzett személyek alapnyilvántartásában való szereplés.
A működési nyilvántartásba az alapnyilvántartásban szereplő személy a Hivatalhoz benyújtott (honlapról letölthető) kérelem formanyomtatványon kérheti a felvételét. (Tehát a működési nyilvántartásba felvétel nem automatikus.)

A működési nyilvántartásba történő első felvételi kérelemnek tartalmaznia kell a következőket:

 • formanyomtatvány
 • 3000, -Ft-os igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló postai csekk feladóvevénye vagy banki átutalási megbízás fénymásolata (a Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszáma: 10032000-00285788-00000000)
 • 3 hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány,
 • érvényes kamarai tagságot igazoló okirat fénymásolata,
 • a személyazonosító igazolvány fénymásolata,
 • diplomá(k)ról, egészségügyi szakképesítés(ek)ről, kiállított oklevelek, bizonyítvány(ok), tudományos fokozatról kiállított dokumentum fénymásolata, illetve az elismerésről, honosításról szóló dokumentum fénymásolata (az összes, eddig megszerzett egészségügyi szakképesítést igazoló dokumentum fénymásolatát csatolni kell),
 • nyelvvizsga bizonyítvány(ok) fénymásolata,


További információ: www.eekh.hu

A természetgyógyászati szakmai tevékenység végzése ÁNTSZ engedélyhez kötött, tehát a következő lépés a működési engedély megszerzése. Bizonyos természetgyógyászati tevékenységek végzése rendelőhöz kötött, és vannak olyan végzettségek, amelyeknél magára a tevékenység végzésére kérhető, úgynevezett mozgó helyszínre engedély.

A működési engedély megszerzése:
Egészségügyi szolgáltatók működési engedélyezéséhez:

 • Működési engedély iránti kérelem – formanyomtatvány
 • Tevékenységet végző személyek képesítéséről szóló oklevelek, diploma, szakvizsga másolata
 • Egészségügyi szolgáltatáshoz szükséges tárgyi feltételek – ideértve az ingatlant is – használatának jogcímét igazoló irat. (csak rendelő engedélyeztetésénél)
 • Egészségügyi szolgáltató tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítás kötvényének másolata
 • Nyilatkozat, hogy nem áll fenn működési engedély kiadásának kizáró oka
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat eredményének másolata
 • Szakmai program a tevékenységről
 • Kamarai tagságról szóló igazolás vagy kártya másolata
 • Működési nyilvántartási kártya másolata
 • Cégbejegyzés, vagy vállalkozói igazolvány, esetleg közreműködői szerződés


További információ: www.antsz.hu