Elfelejtett jelszó | Regisztráció

Főoldal

OKFŐ vizsgára jelentkezés


2021 januárjától az előzőekben ÁEEK (ETI, GYEMSZI-EFF, ENKK)   megszűnt.

Az új vizsgaszervező intézmény hivatalos megnevezése: Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ)


Egészségügyi és Természetgyógyászati alapmodul vizsgák:
Az egészségügyi és természetgyógyászati alapmodul tanfolyamok írásbeli vizsgával zárulnak. A vizsga helye: 1085 Budapest, Horánszky u. 15.

Jelentkezés:
A jelentkezés kizárólag a

 • kitöltött és aláírt Jelentkezési lap,
 • középiskolai előképzettséget igazoló bizonyítvány vagy főiskolai/egyetemi végzettséget igazoló oklevél másolata, (külföldi érettségi bizonyítvány esetén eredeti elismerési vagy honosítási okirat vagy a bizonyítvány Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda általi fordítása vagy a közjegyző által hitelesített bizonyítvány másolat).
 • az Egészségügyi alapismeretek vagy Természetgyógyászati alapismeretek tanfolyam elvégzéséről szóló ADATLAP eredeti példánya (TGY modul vizsgára jelentkezésnél tartalmazza az 5 napos sajátélményű, bentlakásos életmód-táborról szóló igazolást),
 • és a vizsgadíj átutalásáról szóló igazolás 

postai úton (1444 Budapest, Pf. 270) történő beküldésével, vagy személyes (1085 Budapest, Horánszky utca 15.) benyújtásával történik.

Szak megnevezése rovatban kérjük feltüntetni: „EÜ modul” „TGY modul”
A jelentkezési lapon az e-mail cím megadása (elektronikus úton történő értesítés miatt) feltétlenül szükséges!
Kizárólag a jelentkezési határidőn belül hiánytalanul beérkezett jelentkezési dokumentációt fogadják be!


A modulvizsga alkalmával (annak megkezdése feltételeként) a vizsgázónak be kell mutatnia:

 • személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványát,
 • eredeti középiskolai előképzettségét igazoló bizonyítványát.


Vizsgadíj:
Vizsgadíj befizetése a jelentkezési határidőt megelőzően banki átutalással történjen.
Kedvezményezett neve:
Országos Kórházi Főigazgatóság
Humánerőforrás-fejlesztési Igazgatóság
Bankszámlaszáma: Magyar Államkincstár 10032000-00362241-00000000
Külföldről is a pontos forint összeget kérik átutalni!
(IBAN: HU97 1003 2000 0036 2241 0000 0000)
A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel:
vizsgázó neve, EÜM vagy TGYM, hónap

Vizsgadíj-számla kiállítására és átadására, a vizsgadíj megfizetését követően kerül sor.

Az aktuális vizsgadíj: 24.500.- Ft

A befizetett vizsgadíjat (amennyiben a vizsgázó a vizsgán nem jelenik meg) a vizsgaszervező nem téríti vissza!

Modulvizsga halasztása:
Modulvizsga halasztása külön kérelemre, 10.000,-Ft halasztási díj megfizetése ellenében és a vizsgázó által – kérelmében - megjelölt olyan vizsgaidőszakra történhet, amely esetében a jelentkezési határidő még nem járt le.

Modulvizsga általános információk:
A jelentkezési határidőn túl beérkezett jelentkezési dokumentációt a következő vizsgára történő jelentkezésként kezeli a vizsgaszervező intézmény.

Az Egészségügyi és az Általános természetgyógyászati ismeretek modulvizsgákra külön-külön kell a jelentkezési dokumentációt beadni.

A vizsgázó, amennyiben az adott hónapban mindkét modulból kíván vizsgát tenni, a jelentkezési lapokon ezt tüntesse fel.
A vizsgaszervező elektronikus úton tájékoztatja a vizsgázót a vizsga menetéről (helyszín, időpont, tudnivalók).
A vizsgaszervező Intézmény a modulvizsga eredményéről postai úton küld értesítést

Az egészségügyi és természetgyógyászati modul vizsga időpontok:

SzakJelentkezési anyag beérkezési határideje Írásbeli vizsga időpontja
Egészségügyi modul
rövidítés (EÜM)
és
Természet-gyógyászati
modul (rövidítés TGY modul)
2022. november 15.2023. február 8-9.
2023. január 15.2023. április 5-6.
2023. március 15.2023. június 5-6.
2023. június 15.2023. szeptember 6-7.
2023. augusztus 15.2023. november 8-9.

Mentesség az Egészségügyi alapismeretek írásbeli modulvizsga elvégzése alól:
Az OKFŐ vizsgaszabályzata alapján: Az egészségügyi modulvizsga alól automatikusan felmentés jár annak, aki államilag elismert egészségügyi szakképesítéssel rendelkezik és az Egészségügyi Szakdolgozók Országos Alapnyilvántartásában szerepel.
A meglévő egészségügyi végzettséget igazoló bizonyítvány/oklevél birtokában nem kell külön kérvényt beadni! A szakmai vizsgára történő jelentkezéskor az egészségügyi bizonyítvány/oklevél igazolja az egészségügyi végzettséget!

Szakmai vizsgát tenni kizárólag sikeres Egészségügyi és Általános természetgyógyászati ismeretek modulvizsgákat követően lehetséges.

Az alapmodul vizsgákkal kapcsolatban felmerülő kérdéssel, kéréssel, észrevétellel keresni kell:


Egészségügyi modul: Király Rita

kiraly.rita@okfo.gov.hu; tgymodulvizsga@okfo.gov.hu;
06-1/919-0343/189 mellék


Természetgyógyászati modul: Szakfelelős jelenleg nincs

tgymodulvizsga@okfo.gov.hu;   

 

Szakmai modul vizsgák:

Jelentkezés, vizsgadíj befizetés és igazolás:

1.    Jelentkező hiánytalanul, a vonatkozó határidőn belül megküldi jelentkezési anyagát a vizsgadíj befizetés igazolásával együtt.
2.    A vizsgaszervező értesítést küld a vizsgáról (helyszín, időpont, tudnivalók)

A vizsgán (minden vizsgarész alkalmával annak megkezdése feltételeként) be kell mutatni:

 • személyi igazolványt
 • eredeti középiskolai előképzettségét igazoló bizonyítványát vagy főiskolai/egyetemi végzettséget igazoló oklevelet
 • Életmód-tanácsadó és terapeuta (ÉTT) szak esetében: eredeti felsőfokú végzettséget igazoló diplomáját/oklevelét

Szakmai vizsgára jelentkezés beérkezésének határideje 2023-as vizsgákra:

I. 2023. tavaszi (március-április) vizsgaidőszak2022. december 10.
II. 2023. nyári (június-július) vizsgaidőszak2023. március 10.
III. 2023. őszi (október-november) vizsgaidőszak2023. augusztus 10.
I.2024. tavaszi (március-április) vizsgaidőszak2023. december 10.

Szakmai vizsgára jelentkezésekhez az alábbiakat kell csatolni:

 • Kitöltött, aláírt vizsgára jelentkezési lap,
 • eredeti középiskolai előképzettségét igazoló bizonyítvány vagy főiskolai/egyetemi végzettséget igazoló oklevél fénymásolata (külföldi érettségi bizonyítvány esetén eredeti elismerési vagy honosítási okirat vagy a bizonyítvány Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda általi fordítása vagy a közjegyző által hitelesített bizonyítvány másolat),
 • egészségügyi alapmodul vizsga sikeres teljesítéséről szóló igazolás fénymásolata (ennek hiányában az egészségügyi végzettséget igazoló bizonyítvány másolata),
 • természetgyógyászati alapmodul vizsga sikeres teljesítéséről szóló igazolás fénymásolata,
 • eredeti igazolás (Adatlap) a képzés elvégzéséről,
 • illetve bizonyos szakoknál az előírt gyakorlat teljesítéséről szóló eredeti igazolás is a jelentkezési dokumentáció részét képezi.  (AKU | AMM | ÉTT | REF szakokon)
 • Életmód-tanácsadó terapeuta (ÉTT) szak esetében felsőfokú végzettséget igazoló diploma másolata (az alábbiak közül egy felsőfokú végzettség szükséges: egészségügyi, pedagógiai, pszichológiai, szociális, népművelői, teológiai, agrártudományi szakirányú)
 • Életmód-tanácsadó terapeuta (ÉTT) szak esetében "Megélt gyökeres életmódváltás legalább 1 éves saját élményű tapasztalat" - esettanulmány készítése. Elektronikus úton el kell küldeni az írásbeli vizsgáig és az írásbeli vizsgán be kell adni nyomtatott formában is.
 • Reflexológus (REF) szak esetében esettanulmány készítése.
  Elektronikus úton el kell küldeni az írásbeli vizsgáig és a szóbeli/gyakorlati vizsga előtt 10 nappal be kell adni nyomtatott formában is.
 • Szemtréner (SZT) szak esetében esettanulmány készítése.
  Elektronikus úton el kell küldeni a szóbeli/gyakorlati vizsga előtt 7 nappal és a szóbeli/gyakorlati vizsgán be kell adni nyomtatott formában is.
 • A szakmai vizsgadíj befizetése a jelentkezési határidő előtt történik banki átutalással az OKFŐ (Országos Kórházi Főigazgatóság
  Humánerőforrás-fejlesztési Igazgatóság
  ) bankszámlaszámára: MÁK 10032000-00362241-00000000 (a közleményrovatban fel kell tüntetni a vizsgázó nevét és a szak megnevezését). A hiánytalan, határidőre megküldött vizsgaanyaghoz, a vizsgadíj megfizetéséről szóló igazolást a jelentkezési anyaghoz csatolni kell”
  Külföldről a pontos forintösszeget kérik átutalni: IBAN: HU97 1003 2000 0036 2241 0000 0000
  A vizsgadíjról szóló számla kiállítására és átadására a vizsgadíj megfizetését követően kerül sor.

Vizsgaszervező elektronikus úton értesítést küld a vizsgáról (helyszín, időpont, tudnivalók)

A jelenlegi vizsgadíjak:

SzakVizsgarészek DíjRészvizsgadíj
Alternatív fizioterapeuta (AFI) szóbeli, gyakorlati 45.000.- Ft27.000.- Ft
Akupresszőr (AKU)
írásbeli, szóbeli, gyakorlati 50.000.- Ft30.000.- Ft
Alternatív mozgás- és masszázsterapeuta (AMM)
írásbeli, szóbeli, gyakorlati50.000.- Ft30.000.- Ft
Bioenergetikus (BIO)
szóbeli, gyakorlati45.000.- Ft27.000.- Ft
Életmód-tanácsadó és terapeuta (ETT)
írásbeli, szóbeli, gyakorlati43.000.- Ft + tábor díja
25.800.- Ft
Fitoterapeuta (FIT)
szóbeli, gyakorlati47.000.- Ft28.200.- Ft
Fülakupunktúrás addiktológus (FÜA)
szóbeli, gyakorlati47.000.- Ft28.200.- Ft
Kineziológus (KIM)
szóbeli, gyakorlati47.000.- Ft28.200.- Ft
Reflexológus (REF)
írásbeli, szóbeli, gyakorlati50.000.- Ft30.000.- Ft
Szemtréner (SZT)
szóbeli, gyakorlati45.000.- Ft27.000.- Ft


A befizetett vizsgadíjat (amennyiben a vizsgázó a vizsgán nem jelenik meg) a vizsgaszervező intézmény nem téríti vissza!

Szakmai vizsga halasztása:
Szakmai vizsga halasztása külön kérelemre, 10.000,-Ft halasztási díj megfizetése ellenében és a vizsgázó által – kérelmében - megjelölt olyan vizsgaidőszakra történhet, amely esetében a jelentkezési határidő még nem járt le.

Szakmai vizsga általános információk:
Szakmai vizsgát tenni kizárólag sikeres Egészségügyi és Általános természetgyógyászati ismeretek modulvizsgákat követően lehetséges!

A jelentkezési határidőn túl beérkezett jelentkezési dokumentációt a következő vizsgaidőszakra vonatkozó jelentkezésként kezeli intézményünk.
Az egyes természetgyógyászati szakmai vizsgákra (hiánytalan jelentkezési dokumentáció benyújtásával) külön-külön kell jelentkezni!
Jelentkezés, Gyakorlati és/vagy képzési igazolás, nyilatkozat kizárólag az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) által kiadott dokumentumon nyújtható be.

A szakmai vizsgákkal kapcsolatban felmerülő kérdéssel, kéréssel, észrevétellel keresni kell:

Vasasné Juhász Éva (REF, FÜA):

juhasz.eva@okfo.gov.hu; termeszetgyogyaszat@okfo.gov.hu

06-1/919-0343/150 mellék

Czető Ágnes (AKU, AMM, ÉTT, KIM, SZT, AFI, BIO):

czeto.agnes@okfo.gov.hu; termeszetgyogyaszat@okfo.gov.hu; 06-1/919-3334

Abauji Nikoletta (FIT)

abauji.nikoletta@okfo.gov.hu; tgymodulvizsga@okfo.gov.hu;   
06-1/919-0343/120 mellék

Linkek:
Szakmai vizsgák szóbeli tételsora és ajánlott irodalomjegyzéke OKFŐ >>
Vizsgaszabályzat | természetgyógyászat OKFŐ >>
Vizsga jelentkezési lap OKFŐ >>