Elfelejtett jelszó | Regisztráció

Főoldal

ÁEEK vizsgára jelentkezés


2017-ben márciusától az előzőekben ETI, GYEMSZI-EFF, ENKK neve megváltozott, az új hivatalos megnevezés: Állami Egészségügyi Ellátó Központ továbbiakban ÁEEK


Egészségügyi és Természetgyógyászati alapmodul vizsgák:
Az egészségügyi és természetgyógyászati alapmodul tanfolyamok írásbeli vizsgával zárulnak. A vizsga helye: ÁEEK, 1085 Budapest, Horánszky u. 15.

Jelentkezés:
A jelentkezés kizárólag a

 • kitöltött és aláírt Jelentkezési lap,
 • középiskolai előképzettséget igazoló bizonyítvány másolata, (külföldi bizonyítvány esetén honosítási dokumentum, és annak Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda általi hiteles fordítása is)
 • az Egészségügyi alapismeretek vagy Természetgyógyászati alapismeretek tanfolyam elvégzéséről szóló ADATLAP eredeti példánya (TGY modul vizsgára jelentkezésnél tartalmazza az 5 napos sajátélményű, bentlakásos életmód-táborról szóló igazolást),
 • és a vizsgadíj átutalásáról szóló igazolás 

postai úton (1444 Budapest, Pf. 270) történő beküldésével, vagy személyes (1085 Budapest, Horánszky utca 15.) benyújtásával történik.

Szak megnevezése rovatban kérjük feltüntetni: „EÜ modul” „TGY modul”
A jelentkezési lapon az e-mail cím megadása (elektronikus úton történő értesítés miatt) feltétlenül szükséges!
Kizárólag a jelentkezési határidőn belül hiánytalanul beérkezett jelentkezési dokumentációt fogadják be!


A modulvizsga alkalmával (annak megkezdése feltételeként) a vizsgázónak be kell mutatnia:

 • személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványát,
 • eredeti középiskolai előképzettségét igazoló bizonyítványát.


Vizsgadíj:
Vizsgadíj befizetése a jelentkezési határidőt megelőzően banki átutalással történjen.
Kedvezményezett neve:
Állami Egészségügyi Ellátó Központ Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság (ÁEEK EFF) Bankszámlaszáma: Magyar Államkincstár 10032000-01490576-00000000
Külföldről is a pontos forint összeget kérik átutalni!
(IBAN HU 06 1003 2000 0149 0576 0000 0000)
A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel:
vizsgázó neve, EÜM vagy TGYM, hónap

Vizsgadíj-számla kiállítására és átadására, a vizsgadíj megfizetését követően kerül sor.

A vizsgadíj a 2020. évben 24.500.- Ft

A befizetett vizsgadíjat (amennyiben a vizsgázó a vizsgán nem jelenik meg) a vizsgaszervező nem téríti vissza!

Modulvizsga halasztása:
Modulvizsga halasztása külön kérelemre, 10.000,-Ft halasztási díj megfizetése ellenében és a vizsgázó által – kérelmében - megjelölt olyan vizsgaidőszakra történhet, amely esetében a jelentkezési határidő még nem járt le.

Modulvizsga általános információk:
A jelentkezési határidőn túl beérkezett jelentkezési dokumentációt a következő vizsgára történő jelentkezésként kezeli a vizsgaszervező intézmény.

Az Egészségügyi és az Általános természetgyógyászati ismeretek modulvizsgákra külön-külön kell a jelentkezési dokumentációt beadni.

A vizsgázó, amennyiben az adott hónapban mindkét modulból kíván vizsgát tenni, a jelentkezési lapokon ezt tüntesse fel.
A vizsgaszervező elektronikus úton tájékoztatja a vizsgázót a vizsga menetéről (helyszín, időpont, tudnivalók).
A vizsgaszervező Intézmény a modulvizsga eredményéről postai úton küld értesítést

A modulvizsgák időpontjai, jelentkezési határidők:

SzakJelentkezési anyag beérkezési határideje Írásbeli vizsga időpontja
Egészségügyi modul
rövidítés (EÜM)
és
Természet-gyógyászati
modul (rövidítés TGY modul)
2020. június 15.2020. szept. 09-10.
2020. augusztus 15.2020. november 11-12.
2020. november 15.
2021. február 10-11. Elmarad
2021. január 15.2021. április 07-08.
Elmarad
2021. március 15.2021. június 02-03.
2021. június 15.2021. szept. 08-09.
2021. augusztus 15.2021. november 10-11.
2021. november 15.2022. február 09-10.

Az ÁEEK aktuális rendelete szerint a 2021. februári és áprilisi alapmodul vizsgák elmaradnak.

A már beküldött jelentkezések a 2021. júniusi vizsgára kerülnek áthelyezésre.

Mentesség az Egészségügyi alapismeretek írásbeli modulvizsga elvégzése alól:
Az ÁEEK vizsgaszabályzata alapján: Az egészségügyi modulvizsga alól automatikusan felmentés jár annak, aki államilag elismert egészségügyi szakképesítéssel rendelkezik és az Egészségügyi Szakdolgozók Országos Alapnyilvántartásában szerepel.
A meglévő egészségügyi végzettséget igazoló bizonyítvány/oklevél birtokában nem kell külön kérvényt beadni! A szakmai vizsgára történő jelentkezéskor az egészségügyi bizonyítvány/oklevél igazolja az egészségügyi végzettséget!

Szakmai vizsgát tenni kizárólag sikeres Egészségügyi és Általános természetgyógyászati ismeretek modulvizsgákat követően lehetséges.

Az alapmodul vizsgákkal kapcsolatban felmerülő kérdéssel, kéréssel, észrevétellel keresni kell:


Szakképzés Szervezési Főosztály
1085 Budapest, Horánszky utca 15. Tel.: +36/1/919-0343  Fax: +36/1/338-3944 
E-mail: oktatas@enkk.hu


Egészségügyi modul: Kassai Csilla

tgymodulvizsga@aeek.hu; kassai.csilla@aeek.hu
06-1/919-0343/150 mellék


Természetgyógyászati modul: Herczeg Enikő

tgymodulvizsga@aeek.hu; herczeg.eniko@aeek.hu   
06-1/919-0343/285 mellék

 

Szakmai modul vizsgák:

Jelentkezés, vizsgadíj befizetés és igazolás:

1.    Jelentkező hiánytalanul, a vonatkozó határidőn belül megküldi jelentkezési anyagát a vizsgadíj befizetés igazolásával együtt.
2.    A vizsgaszervező értesítést küld a vizsgáról (helyszín, időpont, tudnivalók)

A vizsgán (minden vizsgarész alkalmával annak megkezdése feltételeként) be kell mutatni:

 • személyi igazolványt
 • eredeti középiskolai előképzettségét igazoló bizonyítványát,
 • Életmód-tanácsadó és terapeuta (ÉTT) szak esetében: eredeti felsőfokú végzettséget igazoló diplomáját/oklevelét

Szakmai vizsgára jelentkezés beérkezésének határideje 2021-es vizsgákra:

I. 2021. tavaszi (március-április) vizsgaidőszak Elmarad2020. december 10.
II. 2021. nyári (június-július) vizsgaidőszak2021. március 10.
III. 2021. őszi (október-november) vizsgaidőszak2021. július 10.
I. 2022. tavaszi (március-április) vizsgaidőszak2021. december 10.

Az ÁEEK aktuális rendelete szerint a 2021. március-áprilisi szakmai vizsgák elmaradnak.

A már beküldött jelentkezések a 2021. nyári vizsgaidőszakra kerülnek áthelyezésre.


Szakmai vizsgára jelentkezésekhez az alábbiakat kell csatolni:

 • Kitöltött, aláírt vizsgára jelentkezési lap,
 • eredeti középiskolai előképzettségét igazoló bizonyítvány fénymásolata (külföldi bizonyítvány esetén honosítási dokumentum, és annak hiteles fordítása is),
 • egészségügyi alapmodul vizsga sikeres teljesítéséről szóló igazolás fénymásolata (ennek hiányában az egészségügyi végzettséget igazoló bizonyítvány másolata),
 • természetgyógyászati alapmodul vizsga sikeres teljesítéséről szóló igazolás fénymásolata,
 • eredeti igazolás (Adatlap) a képzés elvégzéséről,
 • illetve bizonyos szakoknál az előírt gyakorlat teljesítéséről szóló eredeti igazolás is a jelentkezési dokumentáció részét képezi.  (AKU | AMM | ÉTT | REF szakokon)
 • Életmód-tanácsadó terapeuta (ÉTT) szak esetében felsőfokú végzettséget igazoló diploma másolata (az alábbiak közül egy felsőfokú végzettség szükséges: egészségügyi, pedagógiai, pszichológiai, szociális, népművelői, teológiai, agrártudományi szakirányú)
 • Életmód-tanácsadó terapeuta (ÉTT) szak esetében "Megélt gyökeres életmódváltás legalább 1 éves saját élményű tapasztalat" - esettanulmány készítése. Elektronikus úton el kell küldeni az írásbeli vizsgáig és az írásbeli vizsgán be kell adni nyomtatott formában is.
 • Reflexológus (REF) szak esetében esettanulmány készítése.
  Elektronikus úton el kell küldeni az írásbeli vizsgáig és a szóbeli/gyakorlati vizsgán be kell adni nyomtatott formában is.
 • Szemtréner (SZT) szak esetében esettanulmány készítése.
  Elektronikus úton el kell küldeni a szóbeli/gyakorlati vizsga előtt 7 nappal és a szóbeli/gyakorlati vizsgán be kell adni nyomtatott formában is.
 • A szakmai vizsgadíj befizetése a jelentkezési határidő előtt történik banki átutalással az ÁEEK EFF (Állami Egészségügyi Ellátó Központ Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság) bankszámlaszámára: MÁK 10032000-01490576-00000000 (a közleményrovatban fel kell tüntetni a vizsgázó nevét és a szak megnevezését). A hiánytalan, határidőre megküldött vizsgaanyaghoz, a vizsgadíj megfizetéséről szóló igazolást a jelentkezési anyaghoz csatolni kell”
  Külföldről a pontos forintösszeget kérik átutalni:
  IBAN HU 06 1003 2000 0149 0576 0000 0000 A vizsgadíjról szóló számla kiállítására és átadására a vizsgadíj megfizetését követően kerül sor.

Vizsgaszervező elektronikus úton értesítést küld a vizsgáról (helyszín, időpont, tudnivalók)

A vizsga díja: 2020. évi

SzakVizsgarészek Szak rövidítése Díj
Alternatív fizioterapeuta szóbeli, gyakorlatiAFI
40.900.- Ft
Akupresszőrírásbeli, szóbeli, gyakorlati AKU
48.900.- Ft
Alternatív mozgás- és masszázsterapeutaírásbeli, szóbeli, gyakorlatiAMM49.100.- Ft
Bioenergetikusszóbeli, gyakorlati BIO44.600.- Ft
Életmód-tanácsadó és terapeutaírásbeli, szóbeli, gyakorlati ÉTT42.500.- Ft + tábor díja
Fitoterapeutaszóbeli, gyakorlati FIT
46.000.- Ft
Fülakupunktúrás addiktológusszóbeli, gyakorlatiFÜA45.800.- Ft
Kineziológusszóbeli, gyakorlatiKIM
42.700.- Ft
Reflexológusírásbeli, szóbeli, gyakorlatiREF54.400.- Ft
Szemtrénerszóbeli, gyakorlatiSZT44.600.- Ft


A befizetett vizsgadíjat (amennyiben a vizsgázó a vizsgán nem jelenik meg) a vizsgaszervező intézmény nem téríti vissza!

Szakmai vizsga halasztása:
Szakmai vizsga halasztása külön kérelemre, 10.000,-Ft halasztási díj megfizetése ellenében és a vizsgázó által – kérelmében - megjelölt olyan vizsgaidőszakra történhet, amely esetében a jelentkezési határidő még nem járt le.

Szakmai vizsga általános információk:
Szakmai vizsgát tenni kizárólag sikeres Egészségügyi és Általános természetgyógyászati ismeretek modulvizsgákat követően lehetséges!

A jelentkezési határidőn túl beérkezett jelentkezési dokumentációt a következő vizsgaidőszakra vonatkozó jelentkezésként kezeli intézményünk.
Az egyes természetgyógyászati szakmai vizsgákra (hiánytalan jelentkezési dokumentáció benyújtásával) külön-külön kell jelentkezni!
Jelentkezés, Gyakorlati és/vagy képzési igazolás, nyilatkozat kizárólag az ÁEEK Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ által kiadott (www.enkk.hu honlapról letölthető) dokumentumon nyújtható be.

A szakmai vizsgákkal kapcsolatban felmerülő kérdéssel, kéréssel, észrevétellel keresni kell:

REF, FÜA
Vasasné Juhász Éva:
termeszetgyogyaszat@aeek.hu; juhasz.eva@aeek.hu, 06-1/919-0343/128 mellék

FIT, AMM, ETT, KIM, SZT, AKU, AFI, BIO

Czető Ágnes: termeszetgyogyaszat@aeek.hu; czeto.agnes@aeek.hu 06-1/919-3334

Linkek:
Szakmai vizsgák szóbeli tételsora és ajánlott irodalomjegyzéke ÁEEK >>
Vizsgaszabályzat | természetgyógyászat ÁEEK >>
Vizsga jelentkezési lap ÁEEK >>